Thông tin liên hệ

0 | Thích
Đồ Gỗ Hưng Long, đăng ngày 12-10-2014 15:16

Đồ gỗ Hưng Long - Công ty TNHH Công thương Hưng Long

Hưng Long Nguyễn Chí Thanh:         Số 33, Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

Nhà máy 1 Hưng Long Hưng Yên:  Thôn Yên Vĩnh, Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên.

Nhà máy 2 Hưng Long Bắc Ninh:    Thôn Xuân Hội, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh.

Hotline:    094 595 8888 / 093 230 8888 / 0904 883 482 / 0126 906 8888
Tel:   (+84)-024 35 634 889
Mail: thuantd.hunglong@gmail.com

  Tư vấn đồ gỗ: 094 595 8888
  HƯNG LONG NGUYỄN CHÍ THANH

  33 - Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - Hà Nội
  Tel:    (+84) 024 35 634 889

  Điện thoại: 094 595 8888

  Mail:   thuantd.hunglong@gmail.com

  Nhà máy 1:

  Thôn Yên Vĩnh, Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên.
  Xem bản đồ
  Hướng dẫn đường đi


  Nhà máy 2:

  Thôn Xuân Hội, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh.
  Xem bản đồ