Mẫu đèn lồng, đèn chùa tháp mới nhất

Các mẫu đèn thờ, đèn lồng, đèn chùa tháp cỡ lớn, chế tác từ gỗ hương, có thiếp vàng.
Cát Vũ, đăng ngày 08-06-2023 23:04

Mẫu 1: Đèn lồng, gỗ hương, mạ vàng.

Đèn lồng, đèn tháp

Đèn lồng, đèn tháp

Đèn lồng, đèn tháp

Đèn lồng, đèn tháp

Đèn lồng, đèn tháp

Đèn lồng, đèn tháp

Đèn lồng, đèn tháp

Đèn lồng, đèn tháp

Đèn lồng, đèn tháp

Mẫu 2: Đèn lồng, gỗ hương, mạ vàng hoa văn.

Đèn lồng, đèn tháp

Đèn lồng, đèn tháp

Đèn lồng, đèn tháp

Đèn lồng, đèn tháp

Mẫu 3: Đèn lồng, gỗ hương, mạ vàng.

Đèn lồng, đèn tháp

Đèn lồng, đèn tháp

Đèn lồng, đèn tháp

Đèn lồng, đèn tháp

Đèn lồng, đèn tháp

Đèn lồng, đèn tháp

Đèn lồng, đèn tháp

Đèn lồng, đèn tháp

Đèn lồng, đèn tháp

Đèn lồng, đèn tháp

  HƯNG LONG NGUYỄN CHÍ THANH

  Số 33, Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
  Tel:    (+84) 024 35 634 889

  Điện thoại: 094 595 8888 / 093 230 8888

  Email:   thuantd.hunglong@gmail.com

  Nhà máy 1:

  Thôn Yên Vĩnh, Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên.
  Xem bản đồ
  Hướng dẫn đường đi

  Nhà máy 2:

  Thôn Xuân Hội, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh.
  Xem bản đồ
  Hướng dẫn đường đi