Các mẫu tượng tam đa cỡ lớn.

Cát Vũ tổng hợp, đăng ngày 19-12-2020 22:54

Tượng cụ lộc, kích thước 138x46x46cm.

Các mẫu tượng tam đa cỡ lớn.

Tượng ông thợ

Tượng ông Thọ kích thước lớn

Tượng tam đa gỗ hương, kích thước 127x40x40cm.

Các mẫu tượng tam đa cỡ lớn.

Tượng tam đa gỗ thuỷ tùng, cực hiếm có với kích thước cực lớn cao 145cm, ngang 46cm, sâu 31cm. Hiện nay thuỷ tùng kích thước lớn đã gần như không còn nữa.

Các mẫu tượng tam đa cỡ lớn.

Các mẫu tượng tam đa cỡ lớn.

Tượng tam đã gỗ hương, kích thước 62x27x27cm.

Các mẫu tượng tam đa cỡ lớn.

Tượng tam đã gỗ hương, kích thước 62x27x27cm.

Các mẫu tượng tam đa cỡ lớn.

Tượng tam đã gỗ hương, kích thước 62x27x27cm.

Các mẫu tượng tam đa cỡ lớn.

Các mẫu tượng tam đa cỡ lớn.

Các mẫu tượng tam đa cỡ lớn.

Các mẫu tượng tam đa cỡ lớn.

  HƯNG LONG NGUYỄN CHÍ THANH

  Số 33, Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
  Tel:    (+84) 024 35 634 889

  Điện thoại: 094 595 8888 / 093 230 8888

  Email:   thuantd.hunglong@gmail.com

  Nhà máy 1:

  Thôn Yên Vĩnh, Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên.
  Xem bản đồ
  Hướng dẫn đường đi

  Nhà máy 2:

  Thôn Xuân Hội, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh.
  Xem bản đồ
  Hướng dẫn đường đi