Ban thờ Phật, thờ Tam thế.
Đồ gỗ Hưng Long, đăng ngày 23-07-2022 15:34

Tam Thế Phật là gì?

Tam Thế Phật được hiểu đơn giản là một bộ tượng bao gồm 3 tượng giống hệt nhau, được tác trong tư thế ngồi thiền kiết già, vì vậy gọi là “Tam Thế”. Chữ “Thế” trong tam thế phật được hiểu là “Thời”, tức là Tam Thế Phật là phật ba thời đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Theo đó phần lớn thì vị phật đặt ở giữa là đức Thích Ca Mâu Ni Phật của thời hiện tại; hai bên là Ca Diếp Phật là vị phật của thời quá khứ và vị phật của thời tương lai là phật Di Lặc.

Ban thờ Phật

Chữ gỗ Minh

Chữ gỗ Khang

Tham khảo mẫu Tượng Phật tam thế gỗ trắc.

Tham khảo mẫu Tượng Phật tam thế gỗ hương.

  HƯNG LONG NGUYỄN CHÍ THANH

  Số 33, Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
  Tel:    (+84) 024 35 634 889

  Điện thoại: 094 595 8888 / 093 230 8888

  Email:   thuantd.hunglong@gmail.com

  Nhà máy 1:

  Thôn Yên Vĩnh, Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên.
  Xem bản đồ
  Hướng dẫn đường đi

  Nhà máy 2:

  Thôn Xuân Hội, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh.
  Xem bản đồ
  Hướng dẫn đường đi