Báo chí nói về chúng tôi - Hà Nội TV

Hãy xem phóng sự để hiểu hơn về chúng tôi.
Cát Vũ, đăng ngày 17-06-2017 10:41
Phóng sự đã phát trên kênh Hà Nội.

 
  HƯNG LONG NGUYỄN CHÍ THANH

  33 - Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội (địa chỉ duy nhất)
  Tel:    84-4-35.634.889
  Fax:   84-4-37.586.627

  Hotline: 093 230 8888

  Mail:   thuantd.hunglong@gmail.com

  Nhà máy 1:

  Thôn Yên Vĩnh, Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên.
  Xem bản đồ
  Hướng dẫn đường đi


  Nhà máy 2:

  Thôn Xuân Hội, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh.
  Xem bản đồ